ทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ร.15 พัน1 จังหวัดกระบี่ เร่งนำเครื่องจักรกล และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเส้นทางเบี่ยงขาดหลังฝนตกหนักพัดสะพานชั่วคราวขาด

ทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ร.15 พัน1 จังหวัดกระบี่ เร่งนำเครื่องจักรกล และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเส้นทางเบี่ยงขาดหลังฝนตกหนักพัดสะพานชั่วคราวขาด

วันที่ 2 เมษายน 2561 ร้อยเอก คำเด็จ หมวดทองอ่อน นายทหารกิจการพลเรือน กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15 คลองท่อม จังหวัดกระบี่ พร้อมทหาร และที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย สะพานชั่วคราว ข้ามลำคลองห้วยโต้ เนื่องจาก ช่วงเย็น เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักทำให้สะพานเบี่ยงข้ามคลอง ห้วยโต้ ม.4 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ ถูกกระแสน้ำไหลหลากพัดพาจนทำให้ถนนถูกตัดขาดเป็นบริเวณกว้าง ประชาชน กว่า 30ครอบครัว และนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวน้ำตกห้วยโต้ อุทยานแห่งชาติพนมเบญจา บางส่วน ต้องลุยน้ำผ่านเส้นทางเนื่องจากน้ำไม่ลึก แต่ก็ไม่สะดวกเท่าที่ควร


ทั้งนี้ ทาง หน่วยทหารได้ประสาน รถแบ็คโฮและรถเกรด ดำเนินการปรับปรุง,ซ่อมแซม โดยการวางท่อซีเมนต์ และดินกลบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยว จนสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรได้ตามปกติ

ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน