กองบิน 41 จัดกิจกรรม “ผู้นำชุมชนต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2561

กองบิน 41 จัดกิจกรรม “ผู้นำชุมชนต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 41 มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือนกองบิน 41 จัดกิจกรรมโครงการผู้นำชุมชนต้านภัยยาเสพติด กองบิน 41 ประจำปี 2561 โดยเชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการผู้นำชุมชนต้านภัยยาเสพติด กองบิน 41 ประจำปี 2561 ณ ห้องประทุมทิพย์ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของภัยยาเสพติด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน รวมถึงบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนโดยเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน จึงเป็นที่มาให้ทาง กองบิน 41 กำหนดจัดกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำชุมชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2561 ขึ้น

ภาพ:ข่าว ณริดาไชยรัตน์ ผู้สื่อข่าวภาคเหนือ / เชียงใหม่ รายงาน