โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน ๒ เครื่อง จาก ชมรมจิตอาสาบริการผู้ป่วย

โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน ๒ เครื่อง จาก ชมรมจิตอาสาบริการผู้ป่วย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ผ่านมา
นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อม นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน ๒ เครื่อง จาก ชมรมจิตอาสาบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลสิรินธร ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสิรินธร มีแผนพัฒนาขยายบริการ และรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณด้วยความยินดียิ่ง และขอให้ผู้บริจาค ตลอดจนครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทุกๆท่านด้วยเทอญ