อำเภอลับแล ร่วมกับทุกภาคส่วน ทำแนวกันไฟอย่างต่อเนื่อง ป้องกันสวนทุเรียนหลง-หลินลับแลได้รับความเสียหายจากไฟป่า (ชมคลิปคลิกๆ)

อำเภอลับแล ร่วมกับทุกภาคส่วน ทำแนวกันไฟอย่างต่อเนื่อง ป้องกันสวนทุเรียนหลง-หลินลับแลได้รับความเสียหายจากไฟป่า

นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดปฏิบัติการทำแนวป้องกันไฟป่า ที่บ้านห้วยโป่ง หมู่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ สถานีคุมไฟป่า สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน ร่วมกันกวาด คราดเป่า ทำแนวกันไฟ กว่า 200 คน นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแล กล่าวว่า การทำแนวป้องกันไฟป่า มีทั้งที่ชาวสวนทำกันเอง และที่ส่วนราชการ ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทุกวัน เพื่อเร่งให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภายในเดือนนี้ เพื่อป้องกันและยับยั้งความรุนแรงของไฟป่า เพราะช่วงเดือนเมษายนอากาศจะร้อนจัดอาจเสี่ยงเกิดไฟป่าได้ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงอย่างตำบลนานกกก แม่พูล และฝายหลวง ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ปีนี้สถานการณ์ดีขึ้นมาก พบจุดฮ็อตสปอตลงลงจากปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ 50 จึงมั่นใจว่าปีนี้ ทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล และหมอนทอง พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอลับแลและจังหวัดอุตรดิตถ์ มูลค่านับ 10,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้กำลังออกช่อ จะไม่ได้รับความเสียหายจากไฟป่าซ้ำรอยปี 2559 แน่นอน


ทั้งนี้อำเภอลับแลเคยเกิดเหตุไฟป่าไหม้สวนทุเรียนหลงหลินลับแลครั้งใหญ่เป็นพื้นที่กว่า 1 พันไร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2559 ใช้เวลาดับไฟกว่า 1 สัปดาห์สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับชาวสวนอำเภอลับแลเป็นอย่างมาก จากบทเรียนดังกล่าวมาในวันนี้ทางอำเภอลับแลพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชาวสวนอำเภอลับแลจึงได้มีการบูรณาการกำลังจัดทำแนวกันไฟขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันเหตุกาณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไป
นอกจากนี้ ได้ประสานข้อมูลในการดูฮอตสปอต หากพบการลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด โดยได้สั่งการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านรถแห่ เสียงตามสาย หอกระจายข่าว สร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
ปวินท์ อินกล่ำ
ภาพข่าว
โทร.085~7279291