ผ้าทอผ้าไทยฮิตติดกระแสแฟชั่น…เจ้าเมืองชาละวันหนุนกลุ่มแม่บ้านเดินหน้าผลิตตัดชุดสวมใส่ท่องเที่ยวเล่นน้ำวันสงกรานต์โชว์ความเป็นไทยให้โลกทึ่ง

ผ้าทอผ้าไทยฮิตติดกระแสแฟชั่น…เจ้าเมืองชาละวันหนุนกลุ่มแม่บ้านเดินหน้าผลิตตัดชุดสวมใส่ท่องเที่ยวเล่นน้ำวันสงกรานต์โชว์ความเป็นไทยให้โลกทึ่ง

วันที่ 15 มี.ค. 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวแทนกลุ่มผู้ทอผ้าไทยได้จัดการคัดเลือกลายผ้าไทยเพื่อเป็นลายผ้าทอประจำจังหวัดพิจิตร โดยได้มีการออกแบบการทอผ้าไทย “ลายดอกบุนนาค” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทย , สืบสานอนุลักษณ์ผ้าไทย , ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยให้คงอยู่คู่สังคม ซึ่ง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่าการทอผ้าไทยถือเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของคนไทยรวมถึงเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มแม่บ้าน ดังนั้นจังหวัดพิจิตรจึงเดินหน้าสนับสนุนให้กลุ่มทอผ้าไทยได้มีช่องทางการตลาดจึงได้ระดมผู้รู้,ผู้ที่รักการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้มาช่วยกันระดมสมองในการออกแบบลายผ้าทอและออกแบบการตัดเป็นชุดที่จะใช้ในการแต่งหาย

ซึ่งจังหวัดพิจิตรมีการรณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยเป็นประจำทุกวันพุธ ซึ่งขณะนี้กลุ่มทอผ้าไทยมีอยู่ในทุกอำเภอประสานกันเป็นเครือข่าย 5 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโสน อ.สามง่าม , กลุ่มทอผ้าบ้านหนองพง ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง , กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง , กลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดง อ.ตะพานหิน ,กลุ่มทอผ้าบ้านเขาพระ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ โดยกลุ่มทอผ้าต่างๆจะมีสำนักงานพัฒนาชุมชนเป็นผู้รวบรวมผลิตภัณฑ์ และ สนับสนุนในการจำหน่ายทั้งนี้เพื่อให้ผ้าทอ ผ้าไทย เป็นเครื่องสื่อสาร ถึงความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้ทึ่ง โดยที่จังหวัดพิจิตรจะเปิดตัว “ผ้าลายดอกบุนนาค” อย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 ณ งานสงกรานต์สรงน้ำพ่อปู่บูชาหลักเมือง ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร


ในส่วน นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การทอผ้าของกลุ่มทอผ้าไทยที่หมู่ 2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม ที่ใช้การทอผ้าแบบ “กี่กระตุก” มีการทอเป็นลวดลายต่างๆ ซึ่งขณะนี้กระแสสวมใส่ผ้าไทยมาแรง เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลจึงทำให้มีลูกค้าสั่งจองผ้าทอ ผ้าไทย ของกลุ่มแม่บ้านต่างๆเป็นจำนวนมาก ผ้าทอมือกี่กระตุก 1 ผืน จะใช้เวลาในการทอประมาณ 3-5 วัน นำไปจำหน่ายในราคาเริ่มต้นที่ผืนละ 400-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลวดลายต่างๆที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ชนบท มีงานทำ มีรายได้เข้ากระเป๋ามากน้อยขึ้นอยู่ที่ความขยัน จึงนับได้ว่าผ้าทอ ผ้าไทย เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไปอีกด้วย


สิทธิพจน์ พิจิตร