ชาวบ้านมึนไทยแลนด์ 4.0 เว็ปไซด์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสนอภาพกิจกรรมผู้ว่าเกษียณแล้ว 5 เดือน ส่วนเว็ปประชาสัมพันธ์จังหวัดยังปรากฎภาพผู้ว่าเก่า

ชาวบ้านมึนไทยแลนด์ 4.0 เว็ปไซด์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสนอภาพกิจกรรมผู้ว่าเกษียณแล้ว 5 เดือน ส่วนเว็ปประชาสัมพันธ์จังหวัดยังปรากฎภาพผู้ว่าเก่า

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นางกัญญารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตภายหลังมีการปรับปรุงเว็ปไซด์ใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน โดยมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมในหมวด “ผู้ว่าพบประชาชน” มีภาพและข้อมูลของนายทวี นริสศิริกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 เบื้องต้นขอตรวจสอบเว๊ปไซด์ว่ามีการนำเสนอข้อมูลเก่าหรือไม่ แต่ยอมรับว่าขณะนี้สำนักงานจังหวัดเพิ่งมีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มาบรรจุใหม่ หากพบเป็นความบกพร่องจะเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไปเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร

นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้เว๊ปไซด์ของสำนักงานก็มีปัญหาข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน โดยมีภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันยังทำหน้าที่รองผู้ว่า และรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งจังหวัดอื่นยังปรากฏภาพอยู่ในเว๊ปไซด์ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าไม่เหมาะสม และหลังจากตนเดินทางมารับตำแหน่งก็จะต้องเร่งปรับปรุงโดยด่วน และขอให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลในการปรับปรุงเว๊ปไซด์

นิพลภาพข่าวประจวบฯ