ท่าอากาศยานเชียงใหม่เตรียมโครงการเร่งด่วนงบประมาณกว่า 15,000 ล้านบาท แก้ปัญหาผู้โดยสารคับคั่ง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เตรียมโครงการเร่งด่วนงบประมาณกว่า 15,000 ล้านบาท แก้ปัญหาผู้โดยสารคับคั่ง เน้นปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สร้างอาคารและที่จอดรถเพิ่ม เพื่อรองรับผู้โดยสารที่มีมากขึ้นในอนาคต

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ได้จัดงานครบรอบ 30 ปีการดำเนินงาน โดยมีพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อพนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โอกาสนี้นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)(ทชม.ทอท.) พร้อมด้วย เรืออากาศโท วศิน พลนาวี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ และนายอภิชาติ ชอบทำเหมือน รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันท่าอากาศเชียงใหม่ มีศักยภาพในการรองรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี แต่เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12ต่อปี ส่งผลให้ในปี 2560 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการมากกว่า 10.2 ล้านคน ซึ่งแม้ว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ทั้งการขยายพื้นที่ให้บริการ และบริหารจัดการเส้นทางเดินผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วมากที่สุดแล้วก็ตาม ก็ยังไม่ทันต่อการเจริญเติบโตของปริมาณผู้โดยสาร โดยในปี 2560-2568 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องให้บริการผู้โดยสารในปริมาณที่เกินขีดความสามารถและต้องเผชิญกับปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสารโดยในปัจจุบันมีผู้โดยสารมาที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 10.23 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 8.30 เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศมีประมาณ 2.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.72 ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาจำนวนมากสูงถึง1.42 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 15 โดยมีอัตราการเติบโตด้านการเดินทางสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นผลดีแก่ภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศ แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่จำเป็นต้องขยายเวลาให้บริการในบางช่วง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน และสงกรานต์ เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบข้าง

ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสาร จึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะกลาง ได้แก่ การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ที่กำหนดการดำเนินการภายในเดือนเมษายน 2561-2562 อาทิ ปรับปรุงป้ายบอกทางเพื่อปรับเปลี่ยนการเข้า-ออกของผู้โดยสาร , เพิ่มพื้นที่บริเวณหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสาร , จัดเจ้าหน้าที่ตรวจต้นให้เพียงพอกับจำนวนเครื่อง , เพิ่มช่องทางเข้าอาคาร และเพิ่มเคาวน์เตอร์สำหรับผู้โดยสาร , ปรับปรุงทางสัญจรและเพิ่มทางลาดบริเวณชานชาลา ,ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นห้อง Bus Gate ก่อสร้างที่จอดรถบัสเพิ่มเติม และก่อสร้างอาคารดับเพลิงและกู้ภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ทุ่มงบกว่า 15,000 ล้านบาท ทำอาคารผู้โดยสาร 4 ชั้น และที่จอดรถ 2 อาคาร สามารถรองรับปริมาณรถได้ 5,000 คัน จากเดิมมีที่จอดรถและรองรับได้เพียงแค่ 900 คัน โดยคาดว่าการก่อสร้างในปี 68 ซึ่งหากแล้วเสร็จ จะรองรับผู้โดยสารได้กว่า 20 ล้านคนทั้งนี้ในโอกาสครบรอบ 30 ปี การดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากนางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)(ทอท.) , นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) ซึ่งทั้งสองท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลต่างประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการและบริษัทสายการบิน มาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

นภาพร/เชียงใหม่