“อำเภอแม่สาย”คนไทยไม่ทิ้งกันโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น27มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรมการแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้” (ชมคลิปคลิกๆ)

“อำเภอแม่สาย”คนไทยไม่ทิ้งกันโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น27มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรมการแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้”

 

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นาย ชีวิน พัฒนคูหะ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคเหนือ)จังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาประชาชน(ฟรี)ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น27มูลนิธิแสง-ไซ้กีเหตระกูลเดลินิวส์กรมการแพทย์และจังหวัดเชียงราย ณ.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมี นาย สมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สายเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นาย ประพันธ์ วิธุรวานิช ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอแม่สายในฐานะประธานการไฟฟ้าอำเภอแม่สายร่วมด้วยคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลห้วยไคร้โรงพยาบาลอำเภอแม่สายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสังคมในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับภารกิจหลักในการให้บริการด้านพลังไฟฟ้ามาโดยตลอดเพื่อดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยจัดหมุนเวียนไปแต่ละภาคตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการช่วยเหลือผู้ห่างไกลในชนบทสำหรับปี2561ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคเหนือ)เชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ระหว่างวันที่22-23กุมภาพันธ์2561โดยให้บริการตรวจรักษาประชาชน(ฟรี)ไม่คิดค่าใช้จ่ายต่างๆแต่อย่างใดทั้งสิ้นโดยได้รับความร่วมมือจากกรมการแพทย์คณะแพทย์จากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารสุขจังหวัดเชียงรายสาธารสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่ให้บริการจัดแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมประสานงานและดำเนินการตลอดจนร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกความรักความสามัคคีให้กับชุมชนประเทศชาติตามพระราโชบายแห่งสมเด็จพนะเจ้าอยู่หัวรัชการที่10นอกจากนั้นภายในงานยังมีผู้สนับสนุนโรงทาน35แห่งจากความร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนในงานต่อไป

 

สันติ วงศ์สุนันท์/ภาพ/ข่าว/ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงราย