“เอกรัฐ หลีเส็น” รองผวจ.นราธิวาส พบปะ ประชุมประจำเดือน กำนัน- ผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือเสาะ

“เอกรัฐ หลีเส็น” รองผวจ.นราธิวาส พบปะ ประชุมประจำเดือน กำนัน- ผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือเสาะ นำ ยุทธศาสตร์ 5 ร่วม แนวทางการปฏิบัติหน้าที ร่วมอยู่ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.ณ ศาลาประชาอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส อำเภอรือเสาะได้จัดประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายำเภอรือเสาะ เป็นประธานการประชุมมีพ.ต.อ.จรัส เส็มสัน ผกก.สภ.รือเสาะ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 ตำบล 72 หมู่บ้าน
ในโอกาสนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งอดีตเคยดำรงตำแหน่ง ปลัดสุขาภิบาลรือเสาะ และปลัดอำเภอรือเสาะ ได้มาพบปะกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวต้อนรับ

นายเอกรัฐ หลีเส็น ได้กล่าวว่า เป็นครั้งแรกในรอบปี 10 ที่มีโอกาสมาให้กำลังใจ พบกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนชาวรือเสาะขอให้กำนัน-ผู้ใหญ่ มีบทบาทในหน้าที่การเป็นผู้นำชุมชน ด้วยการทุ่มเท ให้ความสำคัญในการลงพื้นที่ ไม่สร้างความแตกแยก สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี
ทั้งนี้ได้กล่าวนำ ยุทธศาสตร์ 5 ร่วม ร่วมอยู่ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที ที่จะนำมาสู่สันติสุขในพื้นที่

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ /ภาพข่าว