พิจิตร..1ไร่ได้1แสนไม่ใช่เรื่องยากแล้งนี้เลิกทำนาปรังหันปลูกพริก1ไร่90วันได้มากกว่า1แสนแถมรัฐหนุนอีกไร่ละ2พันรู้แบบนี้ยังจะทำนาให้ขาดทุนอยู่ทำไม

พิจิตร..1ไร่ได้1แสนไม่ใช่เรื่องยากแล้งนี้เลิกทำนาปรังหันปลูกพริก1ไร่90วันได้มากกว่า1แสนแถมรัฐหนุนอีกไร่ละ2พันรู้แบบนี้ยังจะทำนาให้ขาดทุนอยู่ทำไม

วันที่ 20 ก.พ. 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปลูกพืชหลากหลายของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลในการลดพื้นที่ทำนาปรังในช่วงฤดูแล้ง โดยลงพื้นที่แปลงปลูกพริกของ นางสายฝน อินทเสน อยู่ที่ ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ซึ่ง นางสายฝน ได้ปลูกพริกในพื้นที่นาของตนเองจำนวน 2 ไร่ ได้รับเงินสนับสนุนเงินจากการเข้าร่วมโครงการไร่ละ 2,000 บาท
สำหรับพริกที่ นางสายฝน เกษตรกรรายนี้ ปลูกเป็นพริกสายพันธุ์แม่ปิง ซึ่งนำไปผลิตเป็นซอสพริก โดยจะมีโรงงานทำซอสพริกมาขอจองสั่งซื้อล่วงหน้า โดยการปลูกพริกในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกพริกได้ 4,000 ต้น ส่วนวิธีการปลูกจะยกร่องดินให้มีระยะห่างระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างร่อง 150 เซนติเมตร ระยะเวลาตั้งแต่การเพาะกล้าถึงวันเก็บเกี่ยวใช้ระยะเวลา 85 – 90 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เป็นครั้งแรกและจะเก็บต่อไปได้เรื่อยๆ 8-9 ครั้ง

ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะได้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 470 กก.ถึง 500 กก. โดยโรงงานผู้รับซื้อพริกแดงเพื่อไปทำซอสพริกรับซื้ออยู่ที่ราคาตันละ 1,5000 บาท ดังนั้นเกษตรกรที่ปลูกพริกแดงเพื่อขายให้กับโรงงานทำซอสพริก สรุปแล้วปลูกพริก 1 ไร่ จะขายได้เงินประมาณ 1 แสนบาทเศษ ซึ่งการลงทุนในการปลูกพริก 1 ไร่ อยู่ที่ประมาณ 34,000 บาท ต่อไร่ ซึ่งเป็นต้นทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ์ในการเตรียมดิน ในการให้น้ำระบบหยดรวมถึงค่าปุ๋ยและค่ายาฆ่าแมลง โดยเกษตรกรยืนยันว่า การปลูกพริกดีกว่าทำนาหลายเท่าตัว แต่ที่ไม่สามารถปลูกได้คราวละมากๆเนื่องจากการปลูกพริกต้องมีแหล่งน้ำและมีเวลาใส่ใจให้กับต้นพริกที่ปลูกจึงต้องใช้แรงงานหลายคน ซึ่งต่างจากการทำนาที่ไม่ต้องใส่ใจในรายละเอียดมากนักดังนั้นหน้าแล้งนี้จึงหันมาเข้าร่วมโครงการปลูกพืชหลากหลายที่ สนง.เกษตรจังหวัดพิจิตร มาส่งเสริมดังกล่าว


ในส่วนของ นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการลดต้นทุนในการปลูกพริกว่า เกษตรกรควรสารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโครเดอร์ม่า บิวเวอร์เรีย สำหรับในจังหวัดพิจิตร มีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ประมาณ 2,800 ราย คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 30,000 ไร่ ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ 2,000 บาท แต่ต้องไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ และต้องไม่ปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งโครงการดังกล่าวเกษตรกรสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการปลูกพืชหลากหลายได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 60 – 28 ก.พ. 61 และต้องลงมือปลูกพืชหลากหลายในช่วงระหว่าง 1 พ.ย. 60 – 30 เม.ย. 61

สิทธิพจน์ พิจิตร