ปทุมธานี บริษัทไทยโพลีคอนส์จำกัด (มหาชน) มอบอาคารเกียรติยศ ให้กับโรงเรียนวัดบางเตยใน

ปทุมธานี บริษัทไทยโพลีคอนส์จำกัด (มหาชน) มอบอาคารเกียรติยศ ให้กับโรงเรียนวัดบางเตยใน ณ โรงเรียนวัดบางเตยใน ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 11.00. น. คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยโพลีคอนส์จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริษัทฯได้ทำการมอบ ห้องเกียรติยศ ให้แก่โรงเรียนบางเตยใน โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ ผู้กครอง และนักเรียนโรงเรียนบางเตยใน ให้การต้อนรับ ต่อมาเมื่อเวลา 10.00 น.คณะผู้บริหาร บริษัทไทยโพลิเมอร์ไทยโพลีคอนส์จำกัด(มหาชน)ได้เดินทางมาถึงบริเวณโรงเรียนวัดบางเตยใน จากนั้นนายศักดา ชนนิยม คณะกรรมการสถาบันศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าว รับมอบอาคารเกียรติยศ จากคุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยโพลีคอนส์จำกัด(มหาชน) ในนามของคณะกรรมการสถาบันศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนวัดบางเตยใน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบอาคารเกียรติยศให้แก่โรงเรียนวัดบางเตยในสืบเนื่องมาจากทางบริษัทไทยโพลีคอนส์จำกัด(มหาชน)ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังนี้ เพื่อใช้เป็นห้องสมุดให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดบางเตย ในตั้งแต่ปี 2554

โรงเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำให้อาคารเกิดความเสียหายพร้อมกับได้รับ การจัดสรรก่อสร้างอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมกันดังนั้นเมื่ออาคารเกิดความเสียหายโรงเรียนจึงย้ายห้องสมุดไปอยู่บริเวณด้านล่างอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทำให้อาคารไทยโพลีคอนส์ไม่ได้ใช้งานและเกิดความทรุดโทรมโรงเรียนจึงได้ขอความอนุเคราะห์จากบริษัทไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังนี้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของอำเภอสามโคกและเป็นห้องเก็บผลงานต่างๆของโรงเรียน หลังจากที่ท่านศักดา ชนนิยม กำนันตำบลบางเตย ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวรายละเอียดเสร็จ ท่านประธานได้รับทราบจากนั้นท่านมาทานได้ทำพิธีส่งมอบอาคารให้กับโรงเรียนวัดบางเตยใน โดยได้กล่าวขอบคุณ และได้ถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถาม้ด็กหญิง ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดบางเตยใน กล่าวว่าวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้อาคารเกียรติยศหรือว่าห้องสมุดใหม่ แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทางผู้ใหญ่ใจดี ท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มาสร้างห้องเกียรติยศและห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดบางเตยใน ถึงแม้ หนูจะเหลือการเรียนอีกไม่มากก็จะจบการศึกษาในปีนี้และอยากจะขอให้น้องๆ ทุกคนช่วยดูแลรักษาห้องเกียรติยศหรือห้องสมุดของโรงเรียนวัดบางเตยในให้ดี และ ให้รุ่นน้องๆได้เข้ามาใช้ ในการ หาความรู้ เพื่อจะให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หวังว่าห้องสมุดห้องนี้ ฝากให้น้องๆช่วยกันดูแลต่อไป

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน