นครนายก พิธีบวงสรวง วางศิลาฤกษ์ พลับพลาชัย องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พิธีบวงสรวง วางศิลาฤกษ์ ทำบุญอุทิศฯ องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ที่พลับพลาชัย องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก นายไพรทูร รักษาประเทส ผุ้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร คุณวารินทร์รัตน์ นวลอินทร์ พร้อมคณะร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระอาจารย์ดำรงธรรม อตฺตทีโป ประธานมูลนิธิ มหาโพธิธรรม พระครูปืยคณาธาร ปิยธโร วัดเขาพนม จ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์ ทำบุญอุทิศฯ องศ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธี ภายในงานได้จัดพิธีบวงสรวงสรรเสริญคุรพระรัตนตรัยแลพดวงพระญาณบารมีองค์สมเด้จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมเจิมบายศรี ถวายเครื่องพลีสังเวย โปรยข้าวตอกดอกไม้ คณะนาฏศิลปื รำบุชาถวายพญานาคและบูรพมหากษัตริย์ จากนั้นเชิญประธานในพีพร้อมคณะร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานพร้อมคณะเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมกรวดน้ำ และถวายภัตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์สามเณร 100 รุป


ประวัติสมเด้จพระเจ้ากรุงธนบุรี่ หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือสมพระบรมราชาที่ 4 มีพระนามเดิมว่า สิน ได้สมรสกับหญิงไทยชื่อนกเอี้ยง ภายหลังเป็นกรมสมเด็จพระเทพามาตย์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองคืเดียวในสมัยอาราจักรธนบุรี ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 เมื่อมีพระชนมายุได้ 48 พรรษา รวมสิริดำรงราชสมบัติ 15 ปี มีพระราชโอรส-พระราชธิดาราชิดา รวมทั้งสิน 30 พระองค์

สมบัติ เนินใหม่ ข่าว ปพิชญา เนินใหม่ ภาพ นครนายก