สภาเมืองซูวอน เกาหลีใต้ เยือนสภากทม.หารือการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

สภาเมืองซูวอน เกาหลีใต้ เยือนสภากทม.หารือการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร (5 ก.พ.61)เวลา 10.30 นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่2 เป็นประธานให้การต้อนรับนายเบค จองฮอน ประธานคณะกรรมการวางแผนและเศรษฐกิจ สภาเมืองซูวอน สาธารณรัฐเกาหลี และสมาชิกสภาจำนวน 8 คน ในโอกาสเยือนสภากรุงเทพมหานครเพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับนโยบายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นของสภากรุงเทพมหานคร การดำเนินนโยบายและความท้าทายในการดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในอนาคต โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพนคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ


นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่สภากรุงเทพมหานคร และสภาเมืองซูวอน สาธารณรัฐเกาหลีจะได้แลกเปลี่ยนหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเมืองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งนี้สมาชิกสภาเมืองซูวอนมีความสนใจในนโยบายด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นจากสภาเมืองในประเทศต่างๆ รวมถึงสภากรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งนโยบายเศรษฐกิจท้องถิ่นนั้นมีถือว่าความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองเป็นอย่างมาก ทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศอีกด้วย การเยี่ยมคารวะและการแลกเปลี่ยนกันทั้ง 2 สภาในครั้งนี้จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองเมืองผ่านนโยบายเศรษฐกิจท้องถิ่นนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติต่อไป


อย่างไรก็ตามจากกาหารือร่วมกันในครั้งนี้ สมาชิกสภาเมืองซูวอนสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้ความสนใจ เกี่ยวกับสถานะของสตรีในเมืองไทย ผ่านมุมมองของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้แสดงความคิดเห็นถึงความสามารถของสตรีไทย ซึ่งปัจจุบันผู้หญิงและผู้ชายมีสถานะที่เท่าเทียมกัน เนื่องจากผู้หญิงเก่ง มีความสามารถ และสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ นอกจากนี้ในเรื่องของกีฬา สภากรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมให้ประชาชน ได้ออกกำลังกาย โดยในแต่ละปีนั้นได้อนุมัติงบประมาณให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพนคร นำไปพัฒนาสวนสาธารณะต่างๆ ให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่ออกกำลังกายสามารถ ทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย ไม่ต้องพึ่งพาโรงพยาบาลมากนัก ทั้งนี้ในเรื่องของสภาบ้านพี่เมืองน้อง สภากรุงเทพมหานครได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเมืองต่าง ๆ ถึง 17 เมือง และยังเดินหน้าความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ กันอย่างต่อเนื่อง

…….
วัฒนา ข่าวกปส./สภากทม….รายงาน