สระบุรี-เรือนจำสระบุรีมอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม (ชมคลิปคลิกๆ)

สระบุรี-เรือนจำสระบุรีมอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม

วันนี้2กุมภาพันธ์2561นายสุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ในงานมอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคมเป็นนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เพื่อมอบให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสระบุรีจำนวน6รายมีนางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันต์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี ณศูนย์เพื่อนใจ To Be NumBer One
กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายคืนคนดีสู่สังคม5ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์คือการก้าวย่างที่5ก้าวสู่สังคมสร้างการยอมรับของสังคมโดยเปอดโอกาสให้ทุกภาคส่วนต่างเข้ามามีส่วนร่สมทำกิจกรรมตามภาระกิจหลัก การพัฒนา บำบัดฟื่นฟูผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษ เพื่อให้กลับตัวเป็นคนดีหลังพ้นโทษมีการจัดการเรียนการสอนและอบรมด้านความรู้และทักษะการอาชีพเพื่อพ้นโทษออกไปจะได้มีความสามารถไปทไปอาชีพเลี้ยงครอบตรัวได้หรือไปประกอบอาชีพได้กับผู้ว่าจ้างที่ต้องการแรงงานทำงานในบริษัทนั้นได้ด้วยหรือจะไปประกอบอาชีพอิสระได้

ดังนั้นทางด้านนายแพทย์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด(มหาชน )เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9ประกอบกับเนื่องในโกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65พรรษา ของมสเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่28กรกฏาคม2560 เพื่อแสดงออกถึงความซาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี พร้อมมีส่วนร่วมคืนคนดีสู่สังคมจึงได้มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ เป็นเงินจำนวน 50,000,000บาททั่วประเทศ เพื่อนำเงินไปเป็นทุนในการดำเนินการทำอาชีพที่ต้องการเลี้ยงตนเองได้


เรือนจำจังหวัดสระบุรีได้รับพิจารณารับมอบทุนจำนวน6รายละ20,000บาทเป็นเงินจำนวน120,000บาทผู้ต้องจะได้นำเงินดัวกล่าวไปประกอบอาชีพต่างๆเช่นทำฟร์ามเลี้ยงเป็ด ทำอาชีพโคนม อาชีพเพาะเห็ดและอาชีพอาหารตามสั่ง อาชีพตบแต่งภายในอาคาร ด้านเรือนจำจังหวัดสระบุรีและฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่ให้การแนะนำและให้กำลังใจเป็นระยะประมาณ3เดือนจนกว่าผู้ต้องขังจะสามารถดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพได้แบบยั่งยืนต่อไป

/ภาพข่าวดำรงค์ชิ่นจินดา สระบุรี รายงาน