กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ กศน.จังหวัดปทุมธานีและเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด

ปทุมธานี กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ กศน.จังหวัดปทุมธานีและเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 8.30 . ณ เดอะไพน์รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี โดยมี
พ.อ.สัญลักษณ์ ทั่งศิริ รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย น.ต.อนิรุทธิ์ คงสถิตย์
รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน. จังหวัดปทุมธานี, น.ส.ณัฐชยารัตน์ ชูมีวศิน ผอ. กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว,นายนันทวัฒน์ พารณอิสรีย์ ตัวแทนกศน.จังหวัดปทุมธานี และนักปราชญ์ประชาชนจำนวน 50 คนทั้ง 7 อำเภอ ร่วมอบรมในครั้งนี้ ส่วนภายในงานมีการแบ่งเป็นแต่ละกลุ่มตามความชำนาญเช่นกลุ่มเกษตร,กลุ่มสมุนไพรเพื่อเสนอและหารือ พร้อมทั้ง นำเสนอผลงาน ให้กับเจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ได้รับทราบผลงานของแต่ละกลุ่ม


ด้านพ.อ.สัญลักษณ์ ทั่งศิริ รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดปทุมธานีกล่าวว่า
การจัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อพิจารณานักปราชญ์เป็นตัวแทนของ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานีดังนั้น กอ.รมน. จังหวัดปทุมธานีเพื่อมุ่งหวังว่านักปราชญ์ประชาชนจะได้รับความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง และ ประยุกต์ให้เข้ากับงานในทางปฏิบัติและดำเนินการเผยแพร่อบรมและส่งเสริมการทำกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิก และตอบสนองยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการสร้างอาชีพสร้างรายได้จากการพัฒนาแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงลดรายจ่ายสร้างรายได้ นำไปสู่ความเป็นอยู่อย่างมีสุขต่อไป

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน