ผู้ว่าฯ ชุมพร พบสื่อมวลชน พร้อมขอบคุณสื่อมวลชน ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของจังหวัดด้วยดีตลอดมา

ผู้ว่าฯ ชุมพร พบสื่อมวลชน พร้อมขอบคุณสื่อมวลชน ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของจังหวัดด้วยดีตลอดมา


วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00น ที่โรงแรมมรกต อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ พลละเอียด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ร่วมในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมสวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญสื่อมวลชน เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนในจังหวัด ที่ช่วยนำเสนอข้อมูลข่าวสารของจังหวัด ด้วยดีตลอดมา ซึ่งโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชน เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความเข้าใจ และชี้แจงผลการดำเนินงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ ให้สื่อมวลชนทุกแขนงได้รับทราบ และนำไปขยายผลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ชี้แจ้งผลการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมของจังหวัดชุมพร ที่กำลังจะจัดขึ้น พร้อมกับตอบประเด็นข้อสงสัยจากสื่อมวลชนในพื้นที่ อาทิ ประเด็นการติดตาม เร่งรัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กไทยกลุ่มวัยเรียนแบบบูรณาการจังหวัดชุมพร, ข้อเท็จจริงกรณีเรื่องการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ เพื่อนำไปเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ, ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชุมพร, โครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติเผยแผ่พุทธรรม กำหนดสถานที่พักปักกลด ระหว่างวันที่ 1 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดราชบุรณะ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร, การจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมพร, งานเทศกาลบอกรัก Love on the Beach อำเภอประทิว ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณชายหาดทุ่งวัวแล่น, การจัดงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561, และการจัดงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2561 บริเวณชายหาดและลานอเนกประสงค์เทศบาลปากน้ำชุมพร โดยสื่อมวลชนในจังหวัด ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ธนากร โกศลเมธี รายงาน / ชุมพร