คณะสงฆ์ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

คณะสงฆ์ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันนี้ (26 ม.ค.61) เวลา 16.30 น. ที่วัดบางปรงธรรมโชติการาม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และพสกนิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทราทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยคณะสงฆ์ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทราจัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม


โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากนั้นพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล นำพระสงฆ์ และ ข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวนกว่า1,000 คน สวดเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา สำหรับบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ มี 28 บท อาทิ บทชุมนุมเทวดา /บทน้อมน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า /บทพระไตรสรณคมน์ /บทโพชฌังคปริตร / บทมงคลจักรวาล ใหญ่ / บทปะระมะราชินีนาถาภิถุติปะสิทธิวะระทานะคาถา และบทมหาวชิราลังกรณาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

******************