สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ประชุมที่ไทยคึกคัก

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ประชุมที่ไทยคึกคัก

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สมาพันธ๋นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ได้เปิดประชุมใหญ่สมัชชา ครั้งที่ 19 ปี 2561 อย่างเป็นทางการ ที่ห้องบอลรูม โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีนายอุตตมะ สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เป็นผู้แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้นนายต่วน หู ประธานสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ได้กล่าวรายงานการจัดประชุมใหญ่สมัชชาของสมาพันธ์ฯ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนในอาเซียน และประเทศพันธมิตร ในการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในการเผยแพร่ข่าวสารให้แก่ประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

หลังจากนายอุตตมะ กล่าวเปิดงานแล้ว ได้เป็นประธานในพพิธีมอบรางวัลภาพข่าวอาเซียน ซึ่งปีนี้จัดประกวดภาพด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของอาเซียน ผลการตัดสินปรากฎว่า ภาพชนะเลิศได้แก่ภาพแห่เรือ ของ น.ส.พ.เดลินิวส์ จากประเทศไทย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 เหรียญสหรัฐฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ภาพสาดน้ำสงกรานต์ ของ น.ส.พ.เดลินิวส์ จากประเทศไทย ได้รับเงินรางวัล 500 เหรียญสหรัฐฯ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ภาพสถานที่ท่องเที่ยวจากประเทศเวียดนาม ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 300 เหรียญสหรัฐฯ