รมว.แรงงาน นำคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รมว.แรงงาน นำคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันที่ 26 มกราคม 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานตั้งแต่ระดับรองอธิบดีขึ้นไป ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพลตำรวจตรี ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รองผู้บัญชาการศึกษา กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางให้การต้อนรับ


ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง มีเนื้อที่ ทั้งหมด 1,919 ไร่ โดยมีเป้าหมายใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน รองรับการฝึกอบรมทั้งงานสายตรวจ งานป้องกันประเทศ ตลอดจนศูนย์ฝึกทางอากาศหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ถือเป็นศูนย์ฝึกอบรมในภูมิภาคอาเซียนที่มีขนาดใหญ่และมีความพร้อมมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างข้าราชการตำรวจที่มีความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพ ริเริ่มและสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์ฯ โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งครบรอบ 5 ปีการสถาปนา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา