เกษตรกรอำเภอสทิงพระโค่นกล้วยหอมทอง 2,500 ต้นในพื้นที่ 6 ไร่ทิ้ง หลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมรอบที่สองนานกว่า 2 สัปดาห์ ทำให้โคนเน่าตายทั้งหมด และนำแตงโมโบอิ้ง ซึ่งเป็นพืชระยะสั้นมาปลูกทดแทนหลังน้ำลด เพื่อสร้างรายได้นำมาเลี้ยงครอบครัว

เกษตรกรอำเภอสทิงพระโค่นกล้วยหอมทอง 2,500 ต้นในพื้นที่ 6 ไร่ทิ้ง หลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมรอบที่สองนานกว่า 2 สัปดาห์ ทำให้โคนเน่าตายทั้งหมด และนำแตงโมโบอิ้ง ซึ่งเป็นพืชระยะสั้นมาปลูกทดแทนหลังน้ำลด เพื่อสร้างรายได้นำมาเลี้ยงครอบครัว

นายบัณฑิต เหมือนนอง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด เกษตรกรบ้านคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมทอง ในพื้นที่ 6 ไร่ จำนวน 2,500 ต้น ที่ผ่านมาเจอวิกฤติทั้งน้ำท่วมและโดนพายุถล่มซ้ำมาแล้วครั้งหนึ่ง และเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาก็ประสบอุทกภัยน้ำท่วมรอบที่สองนานกว่า 2 สัปดาห์ ทำให้โคนเน่าตายทั้งหมด เกษตรกรจึงต้องตัดสินใจโค่นกล้วยหอมทองต้นแม่ทิ้งทั้งหมด 2,500 ต้นในพื้นที่ 6 ไร่และเว้นหน่อเก็บไว้บางส่วน

หลังจากนั้น ได้นำแตงโมโบอิ้ง ซึ่งเป็นพืชระยะสั้นมาปลูกทดแทนหลังน้ำลด จำนวน 2,000 หลุม จำนวน 4,000 ต้น เพื่อสร้างรายได้นำมาเลี้ยงครอบครัว เนื่องจากใช้ระยะเวลาปลูกเพียง 65 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้ ที่ผ่านมานายบัณฑิต เหมือนนอง ก็ปลูกแตงโมโบอิ้ง ตามนโยบายของจังหวัดสงขลา ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปลูกพืชระยะสั้นหลังน้ำลด เมื่อทำการเก็บผลผลิตแตงโมขายสร้างรายได้อย่างงามให้กับครอบครัวอย่างต่อเนื่องมาตลอด
ขณะนี้แตงโมที่ปลูกในครั้งนี้ อายุ 25 วัน และจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในประมาณวันที่ 15 – 20 มีนาคม 2561

นายบัณฑิต เหมือนนอง เกษตรกรบ้านคูขุด กล่าวถึงสาเหตุที่ได้โค่นต้นกล้วยหอมทองทิ้งทั้งหมดและมาปลูกแตงโมแทน เพราะว่าน้ำท่วมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ น้ำท่วมสูงถึงเอว นาน 2 สัปดาห์ ทำให้ต้นกล้วยโคนเน่าตาย จึงตัดสินใจตัดต้นแม่ออกเอาต้นลูกไว้ แล้วลงแตงโมเพื่อเสริมรายได้ ถ้าเปรียบเทียบรายได้กล่วยหอมทองกับแตงโม แตงโมรายได้ดีกว่า ถ้าเราคิดเป็นกิโลกรัมๆละ 10 บาท ต้นหนึ่งจะได้แตงโม 10 กก.ก็เป็นเงิน 100 บาท หลุมหนึ่ง 2 ต้น ก็ได้ 200 บาท ส่วนกล้วยใช้เวลา 9 เดือนออกเครือ กว่าจะได้ตัดใช้เวลาอีก 2 เดือน เป็น 11 เดือน ทำให้ตอนนี้ต้องปลูกกล้วยแบบผสมผสาน ไม่ปลูกกล้วยอย่างเดียว มิฉะนั้นเกษตรกรจะอยู่ไม่ได้ แตงโมปลูกตรงนี้ เนื้อที่ 6 ไร่ 2 พันหลุมๆละ 2 ต้น รวม 4 พันต้น ขณะนี้แตงโมมีอายุ 25 วัน และจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนมีนาคม ประมาณวันที่ 15 – 20 มีนาคม 2561

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา