จ.ฉะเชิงเทราจัดประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นระดับจังหวัดเพื่อส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2561 (ชมคลิปคลิกๆ)

จ.ฉะเชิงเทราจัดประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นระดับจังหวัดเพื่อส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2561

วันนี้ (17 ม.ค.61) ที่สำนักพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายธวัชชัย เหล่าพิรุฬห์ พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติ ตรงไตรรัตน์ประธานชมรมโรงสีจังหวัดฉะเชิงเทรา นายขวัญชัย รักษาพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าว และนางสาววาสนา อยู่ดี นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานกลุ่มกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาตัดสินประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามที่กรมการค้าภายในกำหนดให้มีการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี2561 ในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกข้าว 32 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้มีการจำหน่ายข้าวสารที่มีคุณภาพและมาตรฐาน


สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมประกวด จำวน 3 ราย ประกอบด้วย 1.บริษัทโรงสีข้าวชัยเสรี จำกัด ส่งตัวอย่าง ข้าวพื้นอ่อน ตราบัวบุญเหลือง ข้าวพื้นแข็ง ตราบัวบุญฟ้า ข้าวเหนียว ตราบัวบุญขาว และข้าวหอมมะลิ ตราบัวบุญแดง 2.บริษัทโรงสีเจริญทรัพย์ จำกัด ส่งตัวอย่าง ข้าวพื้นแข็ง ตราองุ่นแดง ข้าวหอมมะลิ ตรา 999 และ3.บริษัทกสิกรปากตะคลอง ส่งตัวอย่าง ข้าวพื้นแข็ง ตรากล้วยไม้ ข้าวหอมมะลิ ตรากล้วยไม้


สำหรับผลการตัดสิน ข้าวหอมมะลิ ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ตราบัวบุญแดง โรงสีข้าวชัยเสรี รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ข้าวตรากล้วยไม้ บริษัทกสิกรปากตะคลอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ข้าวหอมมะลิ ตรา 999 โรงสีเจริญทรัพย์ /การประกวดข้าวพื้นแข็ง ข้าวตราองุ่นแดง จากโรงสีข้าวเจริญทรัพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 / การประกวดข้าวพื้นอ่อน ข้าวตราบัวบุญเหลือง จากโรงสีข้าวชัยเสรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 และการประกวดข้าวสารเหนียวเมล็ดยาวภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวตราบัวบุญขาว จากโรงสีข้าวชัยเสรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1
ทั้งนี้ข้าวตราคุณภาพดีเด่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัดทั้งหมด จะถูกนำส่งเข้าประกวดในระดับประเทศประจำปี 2561 ต่อไป

 

***********************