แม่ฮ่องสอนอุณหภูมิบนยอดดอยลดฮวบ หน่วยทหารพัฒนา ส่งมอบไออุ่นแจกผ้าห่มกันหนาวให้นักเรียน (ชมคลิปคลิกๆ)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 16 มกราคม 2561
แม่ฮ่องสอนอุณหภูมิบนยอดดอยลดฮวบ หน่วยทหารพัฒนา ส่งมอบไออุ่นแจกผ้าห่มกันหนาวให้นักเรียน
พักนอนโรงเรียนบนพื้นที่สูง 290 คน บรรเทาความหนาว หลัง สภาพอากาศหนาวเย็นลงต่อเนื่อง

ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เดินทางมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา หลังจากที่สภาพอากาศในช่วงนี้อุณหภูมิลดลงกลับมาเย็นอีกระลอก โดยมีทาง พันเอกพงศธร บุญฟู ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 พร้อม ด้วย นางอุบล นงค์ยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ โรงเรียนสังวาลย์วิทยามีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ประจำภายในโรงเรียนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง ประกอบกับสภาพอากาศมีความหนาวเย็นตลอดช่วงฤดูหนาว ทางโรงเรียนมีเครื่องกันหนาวไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กพักนอน ทาง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงได้ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) /ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จำนวน 290 ผืน เพื่อมอบให้กับนักเรียนพักนอนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เพื่อ บรรเทาความหนาวเย็น

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ตั้งของเรียนจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี และ เด็กที่มาเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดแคลน การมามอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ จึงนับได้ว่าเป็นประโยชน์สำหรับเด็กนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ทาง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ มอบอุปกรณ์การกีฬา และ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำหรับโรงเรียนสังวาลวิทยา เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 530 คน มีเด็กนักเรียนพักนอน 290 คน นักเรียนที่เดินทางมาเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชนเผ่า กะเหรี่ยง ม้ง ละว้า และ ไทยใหญ่ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือ จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ในเรื่องการจัดหาถังน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ การนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมค่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพของกองทัพไทย เป็นต้น

 

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าวคุณโชติ นรามณฑล อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401