สระบุรี- สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ฝึกอบรม วิชาชีพสาขาพนักงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

สระบุรี- สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ฝึกอบรม วิชาชีพสาขาพนักงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ที่สระบุรี/นาย จรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรสาขาติดตั้งเครื่องปรับอากาศประเภทที่อยู่อาศัย จำนวน 30 ชั่วโมงจำนวน25คนฝึกอบรมระหว่างวันที่13-17มกราคม2561 ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี อำเภอ หนองโดน จังหวัดสระบุรี มีเจ้าหน้าที่ชำนาญงานด้านการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้ความรู้เน้นงานด้านให้บริการลูกค้าและสามรถติดตั้งแอร์ได้ถูกต้องและปลอดภัยการอบรมจะได้นำวิชาความรู้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านหรือรับจ้างล้างแอร์ที่อยู่อาศัยที่มีมาตราฐานและจะได้รับรองประกาศนียบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มคุณค่าในการทำงานและเป็นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือให้แรงงานสามารถทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมพัฒนาวิชาชีพเลี้ยงตนเองได้อีกด้วย

/ภาพข่าว/ดำรงค์  ชื่นจินดา  รายงาน