สระบุรี/กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ และหน่วยระดับกองพัน ในพื้นที่ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ชมคลิปคลิกๆ)

สระบุรี/กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ และหน่วยระดับกองพัน ในพื้นที่ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ในวันที่ 13 มกราคม 2561 โดยมี พันเอกอำนาจ วชิรศักดิ์โสภานะ เสนาธิการ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ ผู้แทน พันเอกอุดม แก้วมหา ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บังคับกองพัน, กำลังพล และครอบครัว โดยเฉพาะบุตรหลานข้าราชการทหาร ของ หน่วยต่างๆในพื้นที่ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ ร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ภายในงาน มีการส่งเสริมให้ บุตรหลาน กำลังพล ได้เรียนรู้ ยุทโธปกรณ์ของหน่วย เช่น รถถัง, รถสายพานลำเลียงพล, รถฮัมวี่ และ การแสดงอาวุธ เป็นต้น

ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้ และ ดูแลความปลอดภัย อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ บุตรหลาน กำลังพล ได้แสดงออกด้วยการตอบคำถาม การแสดงต่อที่สาธารณะ การเล่นเกมส์ และ การมอบของรางวัล ซึ่งจะทำให้ เยาวชน ของหน่วย เห็นความสำคัญ ของ การอยู่ร่วมกัน การแสดงออกต่อที่สาธารณะ การรู้แพ้ รู้ชนะ จากการเล่นเกมส์ ระเบียบวินัยในการ เคารพกฏกติกา ความรัก ความสามัคคี ในการร่วมกิจกรรม ต่างๆ เพื่อปลูกฝัง การเติบโตเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศชาติ ต่อไป

/ภาพข่าว/ดำรงค์  ชื่นจินดา  /รายงาน