เกษตรกระบี่นำร่อง ใช้พื้นที่ 600 กว่าไร่เป็นโครงการพระราชดำริศาสตร์พระราชาบ้านไร่ตะวันหวานครบวงจรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรแห่งใหม่

เกษตรกระบี่นำร่อง ใช้พื้นที่ 600 กว่าไร่เป็นโครงการพระราชดำริศาสตร์พระราชาบ้านไร่ตะวันหวานครบวงจรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรแห่งใหม่

นางสา วันตัน เจ้าของบ้านไร่ตะวันหวาน ในโครงการพระราชดำริกองทัพไทย ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา มาดำเนินชีวิต เป็นตัวอย่างแบบครบวงจรเป็นแห่งแรกของจังหวัดกระบี่ และเป็นแห่งแรกที่ใช้พื้นที่จำนวนมากของภาคใต้ ที่หมู่ 1 บ้านดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ กล่าวว่ามีพื้นที่ 600 กว่าไร่ ในโซลของโครงการ 200 กว่าไร่ อยากทำตามศาสตร์ประราชา คือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติศาสตร์และภูมิ คำว่าศาสตร์ คือศาสตร์พระราชา คำว่าภูมิคือภูมิประเทศที่มี เดิมทีจะปลูกกาแฟเมื่อปรับพื้นที่แล้วสามารถรองรับน้ำได้ จึงอยากทำตามศาสตร์พระองค์ท่าน พื้นที่บนเนินเขาไม่มีที่นาเห็นว่าน้ำก็ดี และปีที่ผ่านมาชาวอำเภอลำทับได้ไปถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้รับพันธ์ข้าวพอเพียงมาคนละห่อ นำมาให้ตนจึงได้ทำการพันธ์ต้นกล้า

จึงอยากให้ทุกคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ว่าแนวทางการทำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร อย่างน้อยสิ่งที่ทำอยากจะทำให้บ้านเกิด
โอกาสต่อไปใครจะอบรมสัมมนาอยากให้มาดูการเพาะเห็ด การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีคืนสู่ปา การเพาะพันธ์ไก่ป่าคืนสู่ป่า มีหลากหลายชีวภาพอยากให้ทุกคนมาเรียนรู้โดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่ มีโซนที่พักสำหรับทุกคนที่มาเข้ามาพัก 100 ไร่ อีกส่วนหนึ่งทำเป็นสวนกาแฟ และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ถ้าใครมาพักที่บ้านไร่ตะวันหวานช่วงเช้าอยากจะใส่บาตร มีพระเดินบิณฑบาตรในหมู่บ้านผ่านโครงพระราชดำริกองทัพไทย ซึ่งทุกคนแจ้งความจำนงในการทำบุญตักบาตร จะมีการเตรียมไว้ให้ พื้นที่แห่งนี้เมื่อเข้ามาจะเกิดความสุขได้หลายรูปแบบ สิ่งที่จะทำก็ได้ทำ มีกลุ่มบ้านที่ทำแบบครอบครัว มีผัก มีเครื่องครัวไว้ให้พร้อม กิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่สื่อสารสัมพันธ์ในครอบครัวได้เป็นอย่างดี


นางสา กล่าวต่อไปว่าในพื้นที่โครงการมีการปลูกกล้วยหอมทอง มีการเลี้ยงเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ มีพื้นที่นำกล้วยไม้รองเท้านารีคืนสู่ป่า มีโรงเรือนเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า ทุกคนที่เข้ามาจะได้เรียนรู้ มีโรงเรือนเพาะเลี้ยงไก่ป่า มีแหล่งกักเก็บน้ำยี่สิบกว่าไร่ เลี้ยงปลาหลากหลายสายพันธ์ มีแปลงสาธิตนาข้าว และแปลงหอยขม ซึ่งเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้นเมื่อใครมาเที่ยวกระบี่นึกถึงชายหากชายทะเลเกาะแก่ง จึงอยากให้นึกถึงลำทับมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติศาสตร์และภูมิ มีอยู่ที่อำเภอลำทับ

ข้อมูลภาพ/ถ่าย/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน