ปทุมธานี พ่อเมืองนำปชช.ทำบุญตักบาตรเสริมมงคลรับปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมส่งต่อลูกหลาน

ปทุมธานี พ่อเมืองนำปชช.ทำบุญตักบาตรเสริมมงคลรับปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมส่งต่อลูกหลาน

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.61 07:30 น. ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพ่อค้าประชาชน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 130 รูป เนื่องในวันปีใหม่ 2561 เป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ที่หน้าศาลากลางปทุมธานีหลังเก่า ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี


โดยมีพระครูปทุมวรคุณ (เอี่ยม ปญฺญาทีโป) วัดหงษ์ปทุมาวาส ปาฐกถาธรรม เรื่องการอยู่กับปัจจุบัน เรื่องที่ดีให้เก็บไว้เรื่องที่ไม่ดีให้ละเสีย ทั้งนี้เนื่องในวันปีใหม่ทุกปีประชาชนได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้ง มาใส่บาตรพระสงฆ์ที่มารับบาตร เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในการก้าวสู่ปีพุทธศักราช 2561 ด้วยความเป็นสิริมงคล เพื่อสืบสานตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี อุดมสมบูรณ์มีศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวปทุมธานีภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน