นครนายก สคบ.ร่วมพาณิชย์จังหวัดนครนายก ตรวจกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

สคบ.ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เกรงเอาเปรียบผู้บริโภค

ที่นครนายก เมื่อเวลา 10.00 น.(27 ธ.ค.60 ) สคบ.จังหวัดนครนายก ร่วมกับสนง.พาณิชย์จังหวัดนครนายก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่ตลาดสด อำเภอองครักษ์ และอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผลปรากฏว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและแสดงป้ายราคาสินค้า และวันอายุของสินค้าถูกต้องชัดเจน ในการนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายกร่วมกับเจ้าหน้าที่ สคบ.จังหวัดนครนายกร่วมดำเนินการตรวจสอบการจำหน่ายชุดกระเช้า ชุดของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ในเขตแต่ละอำเภอดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่าร้านค้าที่จำหน่าย ได้ให้ความมือเป็นอย่าง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคแต่อย่างใด ไม่ขายเกินราคามีการแสดงรายการสินค้าที่อยู่ในกระเช้าอย่างถูกต้อง และมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างถูกต้อง ชัดเจน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฯ อีกด้วย..

 

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก