เจ้าหน้าที่ขนส่งสงขลาเริ่มปฏิบัติการตรวจเข้มคนขับและรถโดยสารเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

เจ้าหน้าที่ขนส่งสงขลาเริ่มปฏิบัติการตรวจเข้มคนขับและรถโดยสารเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามมาตรการเข้มข้น777ของกรมการขนส่งทางบก ส่วนบรรยากาศการเดินทางเริ่มคึกคัก

เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสงขลาประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่1และนักศึกษาอาชีวศึกษาสงขลา เริ่มมาตรการคุมด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยตั้งจุดวัดแอลกอฮอลล์ และตรวจความพร้อมของรถทุกคันทั้งรถบัสและรถตู้ก่อนที่จะออกเดินทางเพื่อความปลอดภัย ตั้งแต่รถคันแรกที่เริ่มออกให้บริการจนถึงรถคันสุดท้ายของแต่ละวัน ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งคนขับและสภาพรถพร้อมออกเดินทาง

โดยเป็นไปตามมาตรการของกรมการขนส่งทางบก”สแกนเข้มข้นรถโดยสารธารณะทุกสถานีขนส่งทุกจุดจอดรถพร้อมคนพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่” ที่กำหนดมาตรการเข้มข้น 7 7 7 แบ่งเป็น 7 วันก่อนเทศกาล วันที่ 21 – 27 ธันวาคม , 7 วันระหว่างเทศกาล วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 และ 7 วันหลังเทศกาล วันที่ 4 – 10 มกราคม 2561 โดยตั้งเป้าหมาย ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ และต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากระบบขนส่งสาธารณะ
ส่วนบรรยากาศการเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่1ในสัปดาห์นี้เริ่มคึกคักโดยเฉพาะเส้นทางที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวในภาคใต้เช่น ตรัง กระบี่ ภูเก็ต และเกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งเส้นทางขึ้นล่องกรุงเทพฯมีผู้โดยสารทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เนื่องจากผู้คนเริ่มทยอยทางเพื่อลดความแออัด

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา