องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมอบเครื่องช่วยหายใจต่อลมหายใจพี่น้องประชาชน (ชมคลิปคลิกๆ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมอบเครื่องช่วยหายใจต่อลมหายใจพี่น้องประชาชน

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่โรงพยาบาลกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายครรชิต ใจยงค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และนายแพทย์โชคชัย มานะดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินทร์บุรี ได้กล่าวถึงการมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน ด้วยปริมาตรและความดัน โดยใช้งบการจ่ายเงินอุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4 เครื่อง มีมูลค่ารวม 1,800,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลกบินทร์บุรี


นางอังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า งบการจ่ายเงินอุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากพี่น้องชาวจังหวัดปราจีนบุรี เปรียบเสมือนญาติในครอบครัว นอกจากผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญที่จะต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิต โรงพยาบาลกบินทร์บุรี มีผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บที่ยังต้องการเครื่องมือแพทย์อีกจำนวนมาก รวมทั้งโรงพยาบาลตามอำเภอต่างๆ ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงเครื่องยูนิตทันตกรรม รถพยาบาล จึงได้จัดทำโครงการเงินอุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขปราจีนบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,486,500 บาท


ด้านนายแพทย์ โชคชัย มานะดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินทร์บุรี กล่าวว่า โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รองรับผู้ป่วย 2 อำเภอ คืออำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี ในแต่ละวันจะผู้ป่วยมาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 1,000-1,200 คนต่อวัน ไม่ต่างกับโรงพยาบาลใหญ่ในจังหวัด ส่วนเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการมากที่สุดคือเครื่องช่วยใจ รองลงมาเครื่องฟอกไต ปัจจุบันต้องใช้เจ้าหน้าที่พยาบาลที่มีอยู่ไม่เพียงพอ มาทำการบีบเครื่องช่วยหายใจแบบลูกโป่ง ทำให้เสียกำลังเจ้าหน้าที่ และในบางครั้งจะต้องยืมเครื่องช่วยหายใจจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และโรงพยาบาลใกล้เคียง ซึ่งก็ไม่ได้มีจำนวนมากเช่นกัน ในวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเครื่องหายใจให้ในวันนี้จำนวน 4 เครื่อง ก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เพิ่มอีก 4 คน/////////////////

มานพ เสนานุช ผู้สื่อข่าวจ.ปราจีนบุรี