โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งและปั่นเพื่อโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งและปั่นเพื่อโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๔.๐๐-๑๓.๐๐ น.                 ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องรักษาตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดลำแสงสีเขียว ราคา ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท เตียงไฟฟ้า จำนวน  ๑๔ เตียง ราคาเตียงละ 55,๐๐๐บาทเป็นเงิน 770,000 บาท เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและชีพจร ราคา ๓๕๐,๐๐๐ บาทและ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น ราคา ๓๔๖,๖๖๖ บาท      รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๓,๐๖๐,๖๖๖บาท (สามล้านหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) เพื่อนำอุปกรณ์เหล่านี้           ไปช่วยชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น
ท่านสามารถบริจาคเงินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาหนองจอก เลขที่ ๔๖๐ -๐-๔๒๓๗๓-๙           และขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง ระยะทาง ๑๐และ๔ กิโลเมตรและปั่นจักรยานชมธรรมชาติระยะทาง ๔๒และ๒๐ กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ ID LINE KKTS001 หรือ YUY_YUY chotika เบอร์มือถือ              ๐๘๔-๑๕๘-๔๔๗  หรือ0614467440

โกสินธ์  จินาอ่อน
รายงาน