ทหารลำปางวางอาวุธ สองมือจับเคียวเกี่ยวข้าว ช่วยหลือชาวนาในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวก่อนที่จะหมดฤดูกาล

ทหารลำปางวางอาวุธ สองมือจับเคียวเกี่ยวข้าว ช่วยหลือชาวนาในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวก่อนที่จะหมดฤดูกาล และลมหนาวมาเยือนพร้อมน้ำค้าง หมอก ทำให้เกิดความชื้นสร้างความเสียหายแก่ข้าวที่เก็บเกี่ยวช้า

เมื่อเวลา 0830 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง โดย กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 1 (มทบ.32) ภายใต้การอำนวยการของ พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 /ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พร้อมกำลังพล จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 ,กองร้อย มณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 14 นาย และราษฎรในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกี่ยวข้าวในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวซึ่งกำลังขาดแคลนแรงงาน และเพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต และลดค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยว

โดยในวันนี้ได้ทำการเกี่ยวข้าวเนื่องจากประสบปัญหาต้นข้าวล้ม แช่น้ำ เนื่องจากฝนตก และสุกงอม ณ แปลงนาของ นางสะอาด เปาปวง อายุ 53 ปี ซึ่งอยู่บ้านคนเดียวเพียงลำพัง ที่บ้านเลขที่ 365 บ้านศาลาดอน หมู่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ชาวนาเป็นอย่างมากที่ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรกรและได้จัดกำลังพลมาช่วยเหลือชาวนาในครั้งนี้

โดยในช่วงนี้มักจะมีฝนหลงฤดูได้ตกลงมาในพื้นที่ หากชาวนาเกี่ยวข้าวไม่ทัน จะส่งผลกระทบให้ข้าวในทุ่งนาที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวได้รับความเสียหาย โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมในการเกี่ยวข้าวจำนวน 20 คน

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน