เปิดงาน “Pathumthani Grand Sale 2017” ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมตลาดดี อาหารเด็ด

เปิดงาน “Pathumthani Grand Sale 2017” ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมตลาดดี อาหารเด็ด

 

ที่ สวนเทพปทุม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน “Pathumthani Grand Sale 2017” ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมตลาดดี อาหารเด็ด ปทุมธานี แกรนด์เซลล์ 2017” โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงาน

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยจังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศักยภาพตลาดสดน่าซื้อปทุมธานี ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตร ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยว สร้างโอกาสและช่องทางการกระจายสินค้า พัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ การพัฒนาตลาดต่างๆ เป็นช่องทางในการกระจายสินค้า เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว ภายใต้นโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) เป็นแหล่งรองรับและกระจายสินค้า เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศตามนโยบายรัฐบาล

เนื่องด้วยจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญ ทั้งเป็นศูนย์กลาง การจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลไม้ ในระดับอาเซียนแล้วยังเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ห้างค้าส่ง ค้าปลีกตลอดจนตลาดหลากหลายรูปแบบจำนวนมาก แต่ด้วยความเป็นเมืองใหญ่และใกล้กับกรุงเทพมหานคร ทำให้ตลาดหรือแหล่งค้าขายในจังหวัดปทุมธานี ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์จุดเด่นหรือศักยภาพของตนเองที่โดดเด่นในวงกว้าง ประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคส่วนหนึ่งให้ความสำคัญกับตลาดหรือแหล่งค้าขายที่สะดวกสบาย มีรสนิยมที่แตกต่างจากเดิม จึงหันไปจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมจุดเด่นของสินค้าและบริการของตลาด การพัฒนาศักยภาพตลาด ส่งผลให้เกิดการยกระดับตลาดสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่มีศักยภาพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการของตลาดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 ตลาดให้มีการทำงานแบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐกับรัฐ หรือรัฐกับเอกชนก็ตาม เป็นการทำงานที่ทำให้เกิดมิติใหม่ ดังเช่น การยกระดับการค้าในระดับ Local การดึงศักยภาพของ ตลาดสด ตลาดชุมชน ขึ้นมาแสดงให้ผู้บริโภคได้รู้จัก ได้สัมผัสกับสิ่งที่ผู้บริโภคยังไม่เคยรู้มาก่อน โดยในกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมของโครงการตลาดสดน่าซื้อ สำนักงานฯ ได้ยก 20 ตลาดเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการนำร่องการสร้างศักยภาพของตลาดสดในจังหวัดปทุมธานี และเป็นครั้งแรกที่มีการรวมตัวของตลาดมากที่สุด เป็นการนำสินค้าเด่นของแต่ละตลาดมาแสดงและจำหน่าย ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ ทุกตลาดในโครงการจะได้แสดงศักยภาพ และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว ผู้บริโภค ได้รู้จัก กับตลาดของตัวเอง ผ่านการจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งที่ 1 นี้ จากทั้งหมด 4 ครั้ง ภายใต้แนวคิด “มหกรรมตลาดดี อาหารเด็ด ปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 รวม ๓ วัน ณ บริเวณลานสวนเทพปทุม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวนกว่า 80 คูหา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นของตลาด อาทิเช่น

ผลไม้เกรดพรีเมี่ยมจากตลาดไอยรา น้ำพริกปิ้งย่างสูตรเสฉวน “หม่าล่า” จากตลาดมั่งมีทรัพย์ ผลไม้คัดเกรดจากตลาดสี่มุมเมือง น้ำพริกปากบาน ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่ และผักสดปลอดภัยจากตลาดคลองสี่เมืองใหม่ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ตลาดไท

 

ก.ราชเทวี.รายงาน