ผู้เเทนคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เข้าเยี่ยมคารวะรมว.พม.

ผู้เเทนคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เข้าเยี่ยมคารวะรมว.พม.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30 น. ผู้แทนคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคาราวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย – ญี่ปุ่น 130 ปี และ โอกาสครบรอบ 50 ปีอาเซียน รวมถึงในช่วงเวลา 18.00 น. มีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ในนามรัฐบาลไทย โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชน 11 ประเทศ ณ หอประชุมกองทัพเรือ

กิติคุณ พลวัน รายงาน