มทภ. 3 เดินทางเปิดการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ประจำปี 2561 ของกองทัพภาคที่ 3 ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ณ สนามหญ้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

มทภ. 3 เดินทางเปิดการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ประจำปี 2561 ของกองทัพภาคที่ 3 ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ณ สนามหญ้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารทรหด(ชป.นทท.) ของกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามจากกองทัพภาคที่ 3 มีพันเอก(พ.) ไมตรี ชูปรีชา ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวรายงาน โดยมีพลตรีสุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยคณะนายทหาร , พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7,พันเอกเทอดศักดิ์ งามสนอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4, รองผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ 1,พันโทไกรพินิจ วาเล็กบุตร ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17,พันตรี อาทิรัช ปุ๊ดหน่อย ผู้บังคับการกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา ให้การต้อนรับ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ

วัตถุประสงค์ในการฝึกหน่วยทหารทรหด เพื่อทดสอบทักษะพื้นฐานการปฏิบัติทางยุทธวิธี และความเข้มแข็งอดทนของร่างกาย และจิตใจบุคคล หน่วยทหาร ภายใต้ความกดดัน และสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการในแต่ละสถานการณ์รวมทั้งทดสอบความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีของหน่วย ที่ต้องปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องให้สำเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหน่วยทหารทรหดนี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับทหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมอบภารกิจจากผู้บังคับบัญชา และสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน