ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาชายแดนใต้

ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาชายแดนใต้

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.30 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่าย สิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมี พลตรี วิทยา อรุณเมธี ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ


พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กล่าวว่าการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบผลการปฏิบัติงานของ หน่วยที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทราบว่าผลการปฏิบัติงานมีความคืบหน้าไปมาก มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ สถิติการก่อเหตุลดลงตามลำดับ อย่างไรก็ตามกองทัพบกยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ตาม โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยในพื้นที่เตรียมการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย และเข้าสู่สภาวะปกติ


อย่างไรก็ตาม ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ยังได้กล่าวขอบคุณ ไปยังประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุน โครงการ “ก้าวคนละก้าว” ของ ตูน Bodyslam จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งนับได้ว่า เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจ ที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่าสิ่งดีๆ ยังคงมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอยากให้เป็นเช่นนี้ตลอดไป

สมภพ สุภนรานนท์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดยะลา