จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติผาแต้มเชิญชวนนักท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจน้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกแสงจันทร์ และน้ำตกบ้านทุ่งนาเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติผาแต้มเชิญชวนนักท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจน้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกแสงจันทร์ และน้ำตกบ้านทุ่งนาเมือง

นายนครินทร์ สุทัตโต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม กล่าวว่า ลมหนาวปีนี่ น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกแสงจันทร์ และน้ำตกบ้านทุ่งนาเมือง ภายในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มอ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ปัจจุบันยังมีน้ำที่รอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติสวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำตกสร้อยสวรรค์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลจากหน้าผาสูงชันสองด้าน ซึ่งเกิดจากลำห้วยสร้อยและลำแซไผ่ ตกลงมาบรรจบกันคล้ายสายสร้อย ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง สูงประมาณ 30 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เป็นน้ำตกที่มีคนมาเที่ยวมากนิยมไปเที่ยวกัน นอกจากนี้ บริเวณน้ำตกยังมีต้นไม้ใหญ่และดอกไม้ป่า ช่วยเสริมบรรยากาศความงามของน้ำตกแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทิวทัศน์แม่น้ำโขง ผืนป่าและหน้าผาหินฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน

ส่วน น้ำตกแสงจันทร์ มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า นํ้าตกลงรู” หรือชื่อที่ชาวบ้านโดยทั่วไปมักจะเรียกกันว่า น้ำตกลอดรู” เป็นน้ำตกขนาดเล็กเกิดจากสายน้ำจากลำห้วยท่าล้ง ไหลลอดผ่านหน้าผาที่มีลักษณะเป็นรูขนาดใหญ่ บริเวณโดยรอบของน้ำตกแห่งนี้มีทั้งโขดหินน้อยใหญ่เรียงรายและต้นไม้นานาพันธุ์ ดูคล้ายกับสวนญี่ปุ่น บริเวณเบื้องล่างเป็นถ้ำ ซึ่งสามารถตั้งแคมป์ได้ โดยน้ำตกแห่งนี้นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี และน้ำตกทุ่งนาเมือง โดยตัวน้ำตกหล่นไหลจากหน้าผาสูงเสียงดังซู่ซ่าเย็นชื่นฉ่ำใจอย่างแรง นอกจากนี้ยังสามารถมาถ่ายรูปคู่กับ เถาวัลย์ยักษ์อายุประมาณ 400 ปีขนาดเส้นรอบวงประมาณเมตรครึ่ง ซึ่งน้ำตกทุ่งนาเมือง ก็เหมือนน้ำตกอีกหลายแห่งของภาคอีสานคือช่วงฤดูฝนน้ำเยอะ ช่วงฤดูร้อนน้ำแล้งเหือดหาย ดังนั้นช่วงเหมาะที่สุดสำหรับมาเที่ยวน้ำตกทุ่งนาเมือง คือปลายฝนต้นหนาวก่อนปีใหม่ก็มาเที่ยวกันได้

เอกชัย โปธา รายงาน