รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาส ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (ชมคลิปคลิก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาส ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

วันนี้(1 พ.ย.2560) เวลา 10.00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ มีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคณะข้าราชการ ประชาชน ในจังหวัดสระบุรี ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น รวม 1,251,200 บาท
วัดเขาแก้ววรวิหาร เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พื้นที่โดยทั่วไปของพระอาราม เป็นเนินเขาเตี้ยๆ โอบล้อมด้วยผืนนาอันเป็นแหล่งปลูกข้าว “เสาไห้” ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งบริเวณภาคกลางของประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาการสร้างสันนิษฐานว่า แต่เดิมวัดเขาแก้วเป็นพระอารามที่สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อราวปี พ.ศ.2171 ด้วยตั้งอยู่บนเส้นทางเสด็จฯพระราชดำเนินไปนมัสการรอยพระพุทธบาท
ครั้นต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จฯพระราชดำเนินไปนมัสการรอยพระพุทธบาทและพระพุทธฉาย ทรงหยุดพักพระราชอิริยาบถ ณ พลับพลา บริเวณท่าหินลาดหน้าพระอาราม ทอดพระเนตรเห็นพระอาราม ชำรุด ทรุดโทรมและตั้งอยู่ในชัยภูมิเนินเขาเตี้ยๆที่งดงามแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ เหมาะสำหรับเป็นที่ปฏิบัติสมณธรรม ทรงมีพระราชศรัทธาที่จะบูรณปฏิสังขรณ์ โปรดฯให้เจ้าพระยานิกรบดินทร์(โต กัลยาณมิตร) เป็นแม่กอง ทำการบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างเสนาสนะขึ้นมาใหม่ มีการขยายขนาดพระอุโบสถให้ใหญ่ขึ้นก่อกำแพงแก้วล้อมรอบรวมทั้งบูรณะพระเจดีย์ และสร้างพระวิหารจัตุรมุขยอดปรางค์ขึ้นใหม่ กับทั้งสร้างกฏิสงฆ์ด้านทิศเหนือของพระเจดีย์ เมื่อการแล้วเสร็จได้ทรงสถาปนาวัดเขาแก้วเป็นพระอารามหลวง พระราชทานนามว่า วัดศรีรัตนาราม


ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการจัดระเบียบคณะสงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักร ในปีพ.ศ. 2456 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จตรวจคณะสงฆ์ในพื้นที่เมืองสระบุรี ทอดพระเนตรป้ายวัดหน้าท่าหินลาด รับสั่งว่าเป็นภาษามคธ จึงให้ทรงเรียกเป็นคำไทยว่า วัดเขาแก้ว เป็นชื่อนามพระอารามตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วัดเขาแก้ววรวิหาร ปัจจุบันมี พระวิสุทธิโสภณ เป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเสาไห้/

ภาพ/ข่าว/ ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน