ศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดพังงา เริ่มพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการแล้ว โดยเน้นถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ (ชมคลิปคลิกๆ)

ศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดพังงา เริ่มพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการแล้ว โดยเน้นถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่19 ต.ค 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลเจ้าทุกแห่งในจังหวัดพังงา ได้จัดงานประเพณีถือศีลกินผักอย่างเรียบง่าย โดยสั่งงดการแสดงมหรสพต่างๆ ทุกชนิด เน้นถวายความจงรักภักดี และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ ทุกศาลเจ้าได้เริ่มพิธียกเสาโกเต้ง


อันเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักที่จัดต่อเนื่องกันมานานกว่า 100 ปี โดยมีชาวไทยเชื้อสายจีน ที่แต่งกายด้วยชุดขาวกว่า 500 คน ไปร่วมพิธียกเสาโกเต้ง โดยเฉพาะที่ศาลเจ้าตลาดใต้ โดยในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นประเพณีถือศิลกินผักกันอย่างเป็นทางการ ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2560 รวม 9 วัน 9 คืน


หลังจากพิธี ยกเสาโกเต้งเสร็จสิ้นแล้ว ศาลเจ้าพ่อกวนอู ซินใช่ตึง หรือโรงพระตลาดใต้ ก็ได้จัดให้มีพิธีโก้ยเฉ่งอิ๋ว อันเป็นพิธีเก่าแก่ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากศาลเจ้า และบ้านเรือนราษฎร ให้เกิดความสะอาด เป็นศิริมงคล ต่อผู้เข้าร่วมในพิธีถือศิลกินผักกับศาลเจ้า พิธีโก้ยเฉ่งอิ๋วนี้ เป็นพิธีเก่าแก่ ซึ่งปัจจุบันมีให้เห็นเพียงแห่งเดียวที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา
083-6388373