ขบวนกล้วยตานี 9 ต้นพร้อมเครื่องสดประกอบตกแต่งจิตกาธานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพออกจากอ่างทองมุ่งหน้าพระบรมมหาราชวังแล้ว (ชมคลิปคลิกๆ)

อ่างทอง 18/10/60 ขบวนกล้วยตานี 9 ต้นพร้อมเครื่องสดประกอบตกแต่งจิตกาธานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพออกจากอ่างทองมุ่งหน้าพระบรมมหาราชวังแล้ว

ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสามโก้ จ.อ่างทอง คณะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันทำพิธีส่งขบวนรถกล้วยตานีและเครื่องสดประกอบการแทงหยวกจิตกาธานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยจังหวัดอ่างทองได้รับการคัดเลือกให้นำกล้วยตานีจำนวน 9 ต้นจาก 99 ต้นร่วมในพิธี


อ.ปกป้อง เฉลิมภักดิ์ ผู้จัดเตรียมการนำเครื่องสดถวายเเปิดเผยว่านอกจากกล้วยตานีแล้วยังมีเครื่องสดประกอบจิตกาธานที่ประกอบไปด้วยมะละกอแขกดำ จำนวน 60 กิโลกรัมจากสวนเพื่อนพึ่งพายามยาก ตำบลบ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทองที่จะใช้แกะสลักดอกไม้ ใบแก้ว รวมถึงตอกลานที่จะใช้ในการประดิษร่วมกับหยวกกล้วย ซึ่งทางจังหวัดอ่างทองจัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในการประดับร่วมกับการแทงหยวก โดยเมื่อถึงเวลา 8.49 นาฬิกา ตามฤกษ์ที่กำหนดขบวนได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังสำนักพระราชวัง


สำหรับจังหวัดอ่างทองทำพิธีตัดต้นกล้วยตานี 9 ต้นจากศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยศิลปะการแทงหยวก หมู่ที่ 4 ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นบ้านของ อาจารย์สุรเดช เดชคง ครูภูมิปัญญาไทย สาชาศิลปกรรมการแทงหยวก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไทยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเพื่อใช้ในงานแทงหยวกเครื่องสด ประดับพระจิตกาธาน บนพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง จากจำนวน 9 ใน 99 ต้นของต้นกล้วยทั้งหมดเมื่อวานที่ผ่านมาก่อนจะทำพิธีอัญเชิญเข้าสู่สำนักพระราชวังพร้อมกับอีก 2 จังหวัดคือจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดจันทบุรีเพื่อเตรียมทำพิธีแทงหยวกประดับจิตกาธานต่อไป

สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364​​​​​​​​​
​​​​​​​​​