พิธีเปิด งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต.3. ภาคเหนือฯ ประจำปี 2560วันแห่งความปลอดภัยที่ยั่งยืน(safety. Sustainable. Day) (ชมคลิปคลิกเลย)

 . ………………………………………… การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ ได้จัดสัปดาห์การปลอกภัยอย่างยั่งยืนSafety Excettence มุ่งสู่ Safety performance. ที่เป็นเลิศ ประจำปี 2560. . ดำเนินการตามนโยบายของท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560. วันแห่งความปลอดภัยที่ยั่งยืน(safety. sustainabte. Day) .

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560. เวลา 09.00. น. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต.3. ภาคเหนือ จ.ลพบุรี และ สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ร่วมการจัดงาน สัปดาห์ ความปลอดภัยในการทำงาน.PEA. ประจำปี 2560. มีพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมงานกว่า 300 คน. นายจตุธรรม. เรืองจุติโพธิ์พาน. ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนถูมิภาค เขต.3. ภาคเหนือ ลพบุรี ในฐานะ ประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัย ในการทำงาน. pea. ประจำปี 2560. และมี นายบุญเลิศ โตทวี ผู้จัดการสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี. ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ในบริเวณจัดงาน สัปดาห์ความปลอดภัย ในในการทำงาน. PEA.
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี

ภายในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานของ PEA ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การจัดอบรม
“การยศาสตร์ในการทำงาน” บูธแสดงผลงานและนิทรรศการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ PEA และหน่วยงานภายนอก มีการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับความปลอดภัย การประกวด MISS SAFETY PEA 2017 นอกจากนี้ภายในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานโดย ไม่เกิดอุบัติเหตุประจำปี2560 และมอบรางวัลการประกวดคลิปการจัดทำ KTY การประกวดโปสเตอร์ความปลอดภัย และการประกวดคำขวัญความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมด้านวิชาการ นวัตกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ PEA” ซึ่งเป็น 1 ใน 12 กลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนา PEA เรื่อง Safety Excellence มุ่งสู่ Safety Performance ที่เป็นเลิศโดยมุ่งเน้นในการสร้างระบบจัดการด้านความปลอดภัยหรือ Safety Management System ให้เป็นมาตรฐานขององค์กร ทำการปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้เกิดกับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ส่งเสริมและยกระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทั้งภายในองค์กร ลูกค้า ประชาชนทั่วไป ภายนอกองค์กร รวมถึงคำนึงถึงการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย และมีการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ถือว่าเป็นปีแห่งความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของ PEA. สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน กฟน.3. ประจำปี 2560. วันแห่งความปลอดภัยที่ยั่งยืน safety. Sustainable. Day.

ใจรัก. วงศ์ใหญ่. ข่าวลพบุรี. รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com