คณะทำงาน สานงาน เสริมพลังภาคใต้ศึกษาความรู้โครงการถ่ายทอดความรู้ พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะทำงาน สานงาน เสริมพลังภาคใต้ศึกษาความรู้โครงการถ่ายทอดความรู้ พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ณ ศูนย์เรียนรู้สร้างสุขวิถีชุมชน มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข ม.2 บ้านบูเก๊ะตา ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส นาย ซาการียา บินยูซุฟ ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข ศูนย์เรียนรู้สร้างสุขวิถีชุมชน ได้จัดทำโครงการถ่ายทอดความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมี ประชาชนทั้งในและต่างพื้นที่ สนใจมาศึกษาดูงานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในวันนี้คณะทำงาน สานงาน เสริมพลังภาคใต้ มาศึกษา ดูงานที่ศูนย์เรียนรู้สร้างสุขวิถีชุมชน มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข โดยมี นายซาการียา บินยูซุฟ ประธานศูนย์เรียนรู้สร้างสุขวิถีชุมชน มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข นายนัสมุดดิน อูมา อาดีต สส.นราธิวาส หลายสมัย เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารพรานที่ 1105 กรมทหารพรานที่ 11 และประชาชน ให้การต้อนรับ
ศูนย์เรียนรู้สร้างสุขวิถีชุมชน เป็นกิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิที่ดำเนินงาน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับชุมชนที่ได้แวะมาเยี่ยมเยียน ศึกษาเรียนรู้ ในลักษณะ ปัจเจกชน กลุ่มองค์กร ครอบครัว และญาติมิตรสหาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน เพื่อจะนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และนำไปพัฒนาขีดความสามารถ โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมชายแดนใต้ ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิสำหรับภายในศูนย์เรียนรู้สร้างสุขวิถีชุมชนมีฐานการเรียนรู้มากมาย อาทิเช่น ฐานการเรียนรู้แก็สชีวภาพ เตาย่างประสิทธิภาพสูง ฐานการเรียนรู้อุปกรณ์เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ซึ่งแต่ละอย่างได้รับรางวัลการันตีมาแล้วจากหลายสถานบัน

นาย ทวีวัตร เครือสาย สมาคมประชาสังคมชุมพร ผู้ประสานงานทีมคณะทำงานกล่าวว่า กระผมในฐานะนายกสมาคมประชาสังคมชุมพรที่ขับเคลื่อนคณะทำงาน สานงาน เสริมพลังภาคใต้ วันนี้ลงมาเยี่ยมครูยาและขอชวนพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนรู้พลังงานที่นี้ในการพึ่งตนเองที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของการจัดการระดับชุมชนระดับครัวเรือนนั้นนะครับซึ่งในทางต่อไปจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการจัดการตนเองของการใช้พลังงานโดยเฉพาะพลังงานระดับชุมชนเพื่อจะไปขยายผลในการใช้พลังงานในระดับครัวเรือนเป้าหมายคือการพึ่งกันเองเป็นสำคัญเพราะหัวใจของสานงานเริมพลังก็คือการพึ่งกันเองเพราะที่ผ่านมาเราก็พึ่งแต่บริการของรัฐแต่แนวโน้มของอนาคตหรือการเข้าสู่อาเซียนโลกมากขึ้นเราก็ต้องพึ่งกันเองให้มากขึ้นเพราะนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะพึ่งตนเองและพึ่งกันเองให้มากที่สุดนะครับซึ่งการพึ่งบริการของรัฐก็ยังสำคัญแต่ว่าเป็นตามจังหวะและโอกาสเพราะว่ารัฐก็ไม่สามารถให้บริการเราได้ตลอดแต่ที่สำคัญก็ยังต้องพึ่งกันเองเป็นสำคัญผมว่านี้เป็นจุดสานงาน และเสริมพลัง ณ ศูนย์เรียนรู้ของมูลนิธิพัฒนาชุมชนให้เป็นสุขของจังหวัดนราธิวาสวันนี้ครับผม

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com