สื่อมวลจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษแห่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สื่อมวลจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษแห่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่บริเวณชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนางกัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ นำสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันนี้บรรยากาศการรับสมัครได้มีประชาชนและข้าราชการ เดินทางมาลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ อย่างต่อเนื่อง
สำหรับยอดการลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กันยายน 2560 ทั้ง 22 อำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ มีจิตอาสาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น จำนวน 60,959 คน แยกเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานดอกไม้จันทน์ 13,826 คน งานประชาสัมพันธ์ 3,150 คน งานโยธา 3,826 คน งานขนส่ง 1,096 คน งานบริการ 23,123 คน งานแพทย์ 8,090 คน งานรักษาความปลอดภัย 5,317 คน และงานจราจร 2,531 คน โดยจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เพียงประชาชนนำบัตรประชาชนมายื่นสมัครและเลือกประเภทงานตามความสามารถและสมัครใจ

นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ มีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านต่างๆจำนวน 4,882 คน ประกอบด้วยด้านงานดอกไม้จันทน์ 1,282 คน งานการประชาสัมพันธ์ 287 คน งานโยธา 79 คน งานขนส่ง 76 คน งานบริการประชาชน 2,150 คน งานการแพทย์ 438 คน งานรักษาความปลอดภัย 429 คน และงานการจราจร 141 คน
ด้านนางกัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 ด้วยจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้ จึงมาสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้วยความจงรักภักดี ที่จะน้อมเกล้าน้อมถวายแด่พระองค์และเป็นโอกาสที่จะได้ ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ทรงรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย

————————–
ฉัตรชัย พรหมมาศ/ศรีสะเกษ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com