เกษตรจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเกษตรแปลงใหญ่ สานใจ ศพก.เชื่อมโยง 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี (ชมคลิปคลิกเลย)

****เชียงราย****
เกษตรจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเกษตรแปลงใหญ่ สานใจ ศพก.เชื่อมโยง 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์จังหวัดเชียงราย จัดงาน “เกษตรแปลงใหญ่ สานใจ ศพก.เชื่อมโยง 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี” พร้อมพิธีสืบชะตาแก่นักเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

วันนี้ (28 ก.ย. 60) ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน (วิหารเซน) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรแปลงใหญ่ สานใจ ศพก. เชื่อมโยง 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี” เนื่องในโอกาสครบรอบกึ่งทศวรรษโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์จังหวัดเชียงราย และพิธีสืบชะตาให้แก่นักเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกร ซึ่งโงเรียนแห่งนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นผู้ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้ชาวนาโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นหลักให้ชาวนาร่วมกันคิด แก้ไขปัญหา การทำเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปรับใช้

โดยภายในงานมีการแสดงนิทรรศการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของ 18 อำเภอ มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน และการเสวนาถอดบทเรียนการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2560 โดยมีพระมหาวุฒิชัย วชิระเมธี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนชาวนาฯ นายสุเทพ ทิพยรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย นายธานินทร์ สุภาแสน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และตัวแทนจากนักเรียนชาวนา ร่วมกันเสวนา

////////////////////////////////////////////////////////////
นายเพทาย บ้านชี รายงาน….

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com