พิธีอัญเชิญยกช่อฟ้าเอกขึ้นประดิษฐานบนหลังพระวิหารหลวงไม้สักทอง

<<<<<แพร่ >>>>
พิธีอัญเชิญยกช่อฟ้าเอกขึ้นประดิษฐานบนหลังพระวิหารหลวงไม้สักทอง
วันนี้เวลา ๐๙.๓๙ นาทีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เดินทางมาเป็นประธานและเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนหลังพระวิหารหลวงไม้สักทองณ.วัดดอนแก้ว หมู่ที่๖ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่เป็นประธานสงฆ์ ในลำดับพิธีการในพิธีอัญเชิญยกช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานบนหลังพระวิหารหลวงไม้สักทองเวลา ๐๙.๔๐นาทีพิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประธานในพิธีกราบนมัสการพระราชเขมากร มัคทานายกนำไหว้พระ อาราธนาศีลรับศีลจากพระคุณเจ้าพระสงฆ์สวดชุมนุมเทวดา และสวดพุทธมนต์ ประธานในพิธีประจำโพเดี้ยม รับการกล่าวรายงานจากประธานคณะกรรมการจัดงานพิธีอัญเชิญยกช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานบนหลังพระวิหารหลวงไม้สักทองจากนายอำนวย สะเอียบคง ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนแก้ว ประธานในพิธีกล่าวพบปะประชาชนข้าราชการที่มาร่วมงานในวันนี้ พิธีกรในพิธีกราบนมัสการพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจิมช่อฟ้าเอกเรียนเชิญประธานในพิธีผูกผ้าแพรเจ็ดสีที่ช่อฟ้าเอกและอัญเชิญช่อฟ้าเอกขึ้นประดิษฐานบนหลังพระวิหารหลวงไม้สักทอง พระสงฆ์สวดชะยันโต เป็นเสร็จพิธีจากนั้นก็มีขบวนแห่จากหัววัดต่างๆในตำบลสะเอียบได้เคลื่อนขบวนและมีการฟ้อนรำจากกลุ่มแม่บ้านที่ฟ้อนรำนำขบวนผ้าป่าเข้ามาในพิธีในบริเวณวัดดอนแก้ว ในการจัดงานในพิธีอัญเชิญยกช่อฟ้าเอกขึ้นประดิษฐานบนหลังพระวิหารหลวงไม้สักทองในครั้งนี้มีคณะศรัทธาทุกสาระทิศต่างมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นและสร้างรอยยี้มให้กับพี่น้องชาวบ้านของบ้านดอนแก้วเป็นอย่างมากที่มีผู้คนมาร่วมงานอย่างคับคั่งและสำเร็จอีกงานหนึ่งในการจัดงานที่จะเป็นที่ปฎิบัติในพิธีต่างๆของคณะศรัทธาของบ้านดอนแก้วและเป็นสมบัติของพุทธศาสนาสืบไป


ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่