ปทุมธานี ประธานสภาวัฒนธรรมปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ” การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2560

ปทุมธานี ประธานสภาวัฒนธรรมปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ” การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมบัวแก้วชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ. ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี มาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายวีระวัฒน์ วงศ์ศุศุปไทย รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุม

ในวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องการพิจารณางบประมาณเรื่องการจัดเก็บข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมประจำปี 2560 โดยโครงการกิจกรรมการใช้ดอกผลกองทุนส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรม การแก้ไขการพัฒนาแก้ไขข้อบังคับสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีโครงการ”จิตอาสา”น้ำใจไมตรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com