กระทรวงการคลังร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กระทรวงการคลังร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 102 ปี โดยมีผู้บริหารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com