อุดรธานี.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดงานเปิดบ้านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการถูกหลอกลวงและการถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านต่างๆ

อุดรธานี.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดงานเปิดบ้านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการถูกหลอกลวงและการถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านต่างๆ

วันที่ 15 กันยายน 60 ที่ หอประชุมทองใหญ่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี” ซึ่งจัดโดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแก้ไขปัญหาร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน


นางรณิดา เหลือฐิติสกุล ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า งานเปิดบ้านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการทำงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแก้ไขปัญหาร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการถูกหลอกลวงและการถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหรือลดปัญหาข้อร้องเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 300 คน


ทั้งนี้กิจกรรมในงานได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ thai pbs จากรายการสถานีประชาชน รายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้ และสภาทนายความ ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ นอกจากนี้ศูนย์ดำรงธรรม ยังได้เชิญ ท่านอัยการปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานชี้ขาด คดีสำนักงานอัยการสูงสุด คุณธิดารัตน์ ศิษย์ปักษา ผู้สื่อข่าวรายการสถานีประชาชนรายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ทนายความ มาบรรยายให้ความรู้ ให้คำแนะนำคำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และรับเรื่องราวร้องเรียน

วรเชษฐ ธรรมเขต อุดร รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com