ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ยอดรวม 6 วัน เกือบ 3 พันคน

ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวม 6 วัน เกือบ 3 พันคน โดยเป็นผู้ลงทะเบียนจิตอาสาด้านบริการประชาชนมากที่สุด 892 คน ส่วนอำเภอที่มีผู้ไปลงทะเบียนสูงสุด คือ อำเภอลี้ 599 คน

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยถึงข้อมูลยอดสะสมของประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ที่ได้ร่วมลงทะเบียเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่า วันที่ 6 กันยายน 2560 พบว่ามีผู้มาลงทะเบียน รวม 714 คน มียอดสะสม 6 วัน รวมทั้งสิ้น 2,863 คน โดยแบ่งเป็นงานในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านงานบริการประชาชน จำนวน 892 คน ด้านงานดอกไม้จันทน์ จำนวน 692 คน ด้านงานการแพทย์ จำนวน 519 คน ด้านงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 307 คน ด้านงานโยธา จำนวน 102 คน ด้านงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 202 คน ด้านงานจราจร จำนวน 123 คน และด้านงานขนส่งเพื่อความปลอดภัย จำนวน 26 คน


โดยแบ่งเป็นยอดสะสมของแต่อำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน 323 คน อำเภอแม่ทา 418 คน อำเภอบ้านโฮ่ง 145 คน อำเภอลี้ 599 คน อำเภอทุ่งหัวช้าง 556 คน อำเภอป่าซาง 583 คน อำเภอบ้านธิ 148 คน และอำเภอเวียงหนองล่อง 91 คน รวมทั้งสิ้น 2,863 คน
ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยประชาชนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นข้าราชการ และประชาชนทั่วไป กรณีที่เคยสมัครเป็น “จิตอาสา ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แล้ว ก็สามารถสมัครได้ หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร คือ บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง โดยผู้สมัครทุกท่าน จะได้รับสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวจิตอาสา, เสื้อ, หมวก, ผ้าพันคอ และปลอกแขนตามสี จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2560


^^^^^^^^^^^^^^^^
สมเพชร ฤาชา รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com