นครสวรรค์ มอบเกียรติบัตรให้กับชุมชนที่พัฒนาดีเด่น

นครสวรรค์ มอบเกียรติบัตรให้กับชุมชนที่พัฒนาดีเด่น

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ชุมชนที่มีการพัฒนาดีเด่น และคณะกรรมการชุมชนตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ.2560

ทั้งนี้ตามเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยมีคณะกรรมการชุมชนเป็นสื่อกลางเพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการชุมชนได้ปฏิบีติหน้าที่และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี

 

ดังนั้นเทศบาลนครนครสวรรค์จึงได้จัดโครงการประกวดชุมชนพัฒนาดีเด่น และคัดเลือกคณะกรรมการตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคณะกรรมการชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเป็นการส่งเสริม พร้อมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

กณต. ทาทิพย์ รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com