ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดโครงการ “ตรวจคัดกรองและช่วยเหลือประชาชนที่มีข้อบกพร่อง ทางสายตา ประจำปี 2560

 

ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดโครงการ “ตรวจคัดกรองและช่วยเหลือประชาชนที่มีข้อบกพร่อง ทางสายตา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ. ศ. 2560 เวลา 09.00 น นายไวพจน์ เอี่ยมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง นายจรัญ ศิลาแยง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง นางนนทการญจน์ แจ้งพลอย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงเจ้าหน้าที่การประกันสุขภาพตำบลกระแชง เปิดโครงการตรวจคัดกรองและช่วยเหลือประชาชนที่มีข้อบกพร่องทางสายตา ประจำปี พ. ศ. 2560 โดยได้ร่วมกับหลักกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติจากนั้นท่านนายกไวพจน์ เอี่ยมสอาด ท่านได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ จัดโครงการว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ร่วมกับหลักประกันสุขภาพตำบลกระแชง ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลกระแชง ที่มีปัญหาทางด้าน สายตา ไม่ว่าจะสั้น ยาวและเอียง ให้มีสายตาที่ดีขึ้น และขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลกระแชงออกมาใช้บริการในโครงการนี้ให้มากๆเพื่อจะบรรเทาทุกข์ในการมองเห็นและเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสายตาที่ดีและใช้มองเห็นในประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลกระแชงทุกท่านร่วมมาใช้บริการได้

ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ตั้งแต่เวลา 08.00 น ถึง 12.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ท่านได้นำ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนที่มีชื่อท่านอยู่ในตำบลกระแชง มารับ บริการได้ฟรีโดยจะมีการตรวจวินิจฉัยสายตาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อท่านได้ตรวจ การวินิจฉัย จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว เมื่อท่านมีปัญหาทางสายตาก็จะได้ตัดแว่นให้ท่านฟรี ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลกระแชง มาใช้บริการให้มากๆจากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถาม นายละเอียด พุ่มแก้ว ชาวบ้านตำบลกระแชงทที่มาใช้บริการ โครงการวัดสายตาประกอบแว่น และตัดแว่นให้กับประชาชนให้รายละเอียดว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงและกองทุนประกันสุขภาพตำบลกระแชง ที่ได้จัดโครงการดีดีอย่างนี้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกระแชงที่มี ปัญหาทางสายตา และยังได้ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้ฟรีด้วย เพราะว่าช่วงนี้ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลกระแชงมีจำนวนมาก ผมอยากจะให้มีโครงการอย่างนี้ ต่อไปเรื่อยๆ

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ และ ทีมข่าวv.13 รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com